SULAPAC®, udržateľné kozmetické obaly s krásnym dizajnom

V Mylo si uvedomujeme dopad používania obalových materiálov kozmetických produktov na životné prostredie. Nie vždy je možné vytvoriť 100% zero waste produkt. V takomto prípade hľadáme riešenia, ktoré prinesú čo najnižšiu záťaž pre životné prostredie. Mnoho spoločností vyvíja nové udržateľné materiály, ale ich „úroveň udržateľnosti“ sa líši, aj keď sa môžu zdať spotrebiteľovi podobné.

V Mylo produkty balíme do skla, ktoré je 100% recyklovateľne, do recyklovaného papiera a do obalov značky Sulapac®. Teraz sa bližšie pozrieme na tretiu alternatívu.

Sulapac® je biologicky rozložiteľný biokompozit na biologickej báze. Kompozit je kombináciou dvoch alebo viacerých materiálov, v ktorých materiály spolu fungujú, ale nie sú navzájom zlúčené alebo rozpustené. Cieľom kompozitu je mať lepšie vlastnosti ako jeho samostatné zložky (napríklad pevnosť alebo spracovateľnosť). Biokompozit je potom kompozit, ktorého aspoň jedna zložka je založená na biologickom základe.

Sulapac® je kombináciou dvoch druhov materiálov: dreva a starostlivo vybraných biopolymérov. Polyméry sa pridávajú, aby bol materiál spracovateľnejší, takže ho možno použiť v existujúcich strojoch na spracovanie plastov. To je veľká výhoda, pretože umožňuje ľahkú a komerčne uskutočniteľnú náhradu plastov: šetrí zdroje a energiu, pretože nie je potrebné budovať nové výrobné linky.

V prípade Sulapac® sú všetky hlavné zložky biologicky rozložiteľné.

Bežné plasty ako polyetylén (PE) a polypropylén (PP) sú vyrobené z ropy. Inými slovami, sú fosílne a sú vyrobené z neobnoviteľných zdrojov. Biologické materiály sa vyrábajú z obnoviteľných zdrojov biomasy. Existujú dva hlavné dôvody, prečo je nevyhnutný prechod na biologické suroviny: po prvé, všetky fosílne materiály nakoniec prispejú k zaťaženiu CO₂, ktoré urýchľuje klimatické zmeny; a po druhé, so zvyšujúcim sa dopytom sa fosílne palivá čoskoro stanú nedostatkovými. Fosílne palivá sú neobnoviteľné a keď ich spotrebujeme, nemôžu sa rýchlo regenerovať, zatiaľ čo obnoviteľné zdroje biomasy, ako sú stromy a rastliny, rýchlo rastú a počas ich rastu absorbujú CO₂ z atmosféry. Trvalo udržateľné pestovanie biomasy na biopalivá je pre životné prostredie lepšie, pretože v porovnaní s používaním fosílnych surovín nemajú veľa škodlivých vplyvov na životné prostredie.

Konvenčný plast sa vyrába lacno a má dobré vlastnosti, ako je pevnosť a húževnatosť. Nevýhodou je, že hoci je materiál trvanlivý, uvoľňuje škodlivé mikroplasty už počas používania, ale najmä ak plastový odpad skončí v prírode. Tieto častice môžu v prírode pretrvávať stovky rokov. Po použití sa recykluje iba zlomok všetkého plastu – celkovo asi 9%.

Materiál Sulapac® možno recyklovať niekoľkými spôsobmi. V súčasnosti je uprednostňovanou metódou recyklácie priemyselné kompostovanie, ale preukázalo sa, že materiál Sulapac® Premium (obal Kvetinovej pazušky a Luny) by sa mohol recyklovať mechanicky: materiál si zachováva svoje vlastnosti až päť recyklačných cyklov. Spoločnosť Sulapac® skúma tiež pyrolýzu - technológiu likvidácie odpadu pomocou tepla ako potenciálnu budúcu metódu recyklácie. Ak sa na energetické účely spaľuje materiál úplne založený na biopalivách, uvoľňuje CO₂ na báze biomasy, ktorý potom vo fotosyntéze cykluje späť k rastlinám.

Či už ide o fosílne alebo biologické látky, rozhodujúci je spôsob získavania surovín. Napríklad, ak akceptujete drevo pochádzajúce z chránených oblastí, už ho nemožno považovať za obnoviteľné. Sulapac® drevná prísada pochádza z trvalo udržateľne obhospodarovaných severských lesov. Okrem toho pochádza z priemyselnej výroby, používa drevné štiepky, ktoré by inak boli pravdepodobne spálené na energiu.

Všetky Sulapac® suroviny sú v súlade so zásadami trvalo udržateľného získavania, ktoré sa zavádza s cieľom zabezpečiť environmentálnu zodpovednosť, ale aj sociálnu zodpovednosť v celom dodávateľskom reťazci.

Všetky komponenty Sulapac® sú úplne biologicky odbúrateľné, čo znamená, že sa materiály Sulapac® v prírode nehromadia. Biologicky neodbúrateľné polyméry – zložky tradičného plastu - zostávajú opäť v prírode stovky rokov. Kvôli erózii, UV svetlu a poveternostným podmienkam sa rozpadajú na mikro a nanoplasty, ktoré prírodné organizmy nemôžu tráviť.

Niektoré plasty na biologickej báze, ktoré sa môžu vyrábať napríklad zo sacharózy, škrobu alebo celulózy, môžu byť tiež biologicky nerozložiteľné. Je to tak preto, lebo ich chemická štruktúra je rovnaká ako u plastov na báze ropy. Keď narazíte na výraz „bioplast“, môže sa to týkať bioplastov alebo biodegradovateľných plastov alebo oboch.

Samotný pojem “biologicky rozložiteľný“ je zložitý. Niektoré materiály biodegradujú v priemyselnom kompostéri, ale nie v prírode. Môžu sa však považovať za biologicky odbúrateľné.

Kompostovanie je jedným zo spôsobov recyklácie biologicky rozložiteľných výrobkov alebo obalov. Sulapac® je certifikovaný pre priemyselné kompostovanie. Výrobca uvádza, že ak náhodou skončí Sulapac® obal v prírode, biodegraduje na CO₂, H₂O a biomasu v časovom horizonte ako drevo v prírode bez toho, aby uvoľnil akékoľvek chemikálie, ktoré by uškodili prírode.

Výrobok certifikovaný ako kompostovateľný sa vždy testuje z hľadiska biologickej odbúrateľnosti, ale aj z hľadiska ekotoxicity. To znamená, že kvalita konečného kompostu bola starostlivo analyzovaná nezávislým laboratóriom tretej strany. Európska norma EN 13432 definuje požiadavky na priemyselne kompostovateľné obaly a spôsob vykonania skúšok. Okrem testovania EN 13432 bola environmentálna bezpečnosť materiálov Sulapac® zabezpečená aj testom ekotoxicity Daphnia magna (malý planktónový kôrovec). Kompost, v ktorom sa rozložil materiál Sulapac® Premium Plus je certifikovaný aj pre sadenice.

Pripravila: Petra Vagaská

Zdroj: sulapac.com

 
 
naspäť na Blog

Pridaj komentár