Podporujeme iniciatívu 10000 stromov

Z každej objednávky venujeme 1€ na výsadbu stromov a kríkov v uliciach a parkoch Bratislavy. Záleží nám na prostredí, v ktorom žijeme a veríme, že spoločnými silami ho dokážeme urobiť zelenšie a príjemnejšie.

Hlavné mesto Bratislava pracuje v rámci iniciatívy 10000 stromov na pláne systematickej obnovy a udržateľnosti drevín. Ovplyvňovanie mikroklímy závisí aj od množstva vysadených stromov. Dreviny v lete chránia naše ulice pred prehrievaním, zlepšujú kvalitu ovzdušia, zmierňujú následky prívalových dažďov a poskytujú útočisko pre živočíchy a dôležitý hmyz. Ulice so stromami sú krajšie a jednoducho sa v nich cítime príjemnejšie. Preto sme sa rozhodli, že aj my prispejeme svojím dielom do tohto zmysluplného projektu. Od 16. novembra venujeme z každej objednávky 1€, až kým naša vyzbieraná suma nedosiahne výšku 700€. To je orientačný náklad na výsadbu jedného veľkého stromu, ktorý pokrýva sadbový materiál, odbornú výsadbu a starostlivosť o novo zasadený strom v období troch rokov. 

Stromy v meste znamenajú pre nás viac kontaktu s prírodou, pretože prinášajú so sebou rôzne podoby života – vtáky, cicavce, hmyz… Zároveň pôsobia ako filter viažuci prach, oxidy síry a dusíka, oxid uhoľnatý a iné škodliviny v ovzduší. V mestách zachytávajú listnaté stromy až 27% a ihličnaté 28% prachu. Počas prudkých dažďov zachytávajú vodu v okolí a predchádzajú tak záplave ulíc, svojimi koreňmi viažu vodu v pôde. Pôsobia aj ako protihluková bariéra. Pás stromov širokých 10m znižuje hluk o 1 – 6dB.

Okrem všetkých týchto benefitov stromy skrášľujú mestá a verejné priestranstvá, vytvárajú prirodzenú scenériu, ktorá dokáže človeka upokojiť a zlepšiť náladu. Vo všeobecnosti zelená farba navodzuje príjemné pocity ako je harmónia, nádej, pokoj, oddych. Zeleň teda dokáže doplniť energiu a obnoviť fyzické i psychické sily človeka. Viac informácií o iniciatíve hlavného mesta nájdete na www.10000stromov.sk

Pripravila: Petra Vagaská

Autor fotiek: Veronika Ragan

naspäť na Blog

Pridaj komentár