Eko obaly v kozmetike

Najľahšia cesta k priblíženiu sa  k „udržateľnej“ výrobe a spotrebe kozmetiky je držanie sa hesla: kupuj menej, používaj menej, vyhadzuj menej. Na to, aby sme mohli kupovať a používať menej, potrebujem, aby daný produkt bol čo najefektívnejší.

V tejto chvíli sme dokončili vývoj nového výrobku a opäť sa zaoberáme otázkou, ktorý z obalov momentálne dostupných na trhu je z hľadiska ekológie a udržateľnosti najlepší. Na čo je ako vždy odpoveď, že žiadny obal. Bohužiaľ to ale nie vždy charakter produktu umožňuje.

V Mylo chceme výrobu a spotrebu kozmetiky brať naozaj holisticky. Naša výrobná činnnosť musí pristupovať šetrne k životnému prostrediu, šetriť a efektívne využívať dary prírody, z ktorých kozmetiku vyrábame a baliť ju do obalov, ktoré majú najmenej negatívnych dopadov na životné prostredie.

Sklo

Momentálne používame väčšinou sklo, lebo na začiatku našej cesty, keď sme vyrábali produkty iba pre slovenský a český trh a nebolo toľko alternatív pre malých výrobcov, nám to vyšlo ako najlepší obal. Pochádza z prírodného materiálu, je inertný a preto v žiadnom prípade negatívne neovplyvňuje produkt vo vnútri, práve naopak, chráni ho a uchováva dlhšie čerstvý. Je ho možné donekonečna recyklovať, i keď ekologickejšie je ho umyť a znova použiť na ten istý účel. Takýto program vrátenia a znovu použitia sklenených obalov z Mylo kozmetiky máme, ale bohužiaľ sa nám vracia len mizivé množstvo. Čiže predpokladáme, že sklo končí buď v komunálnom odpade (spaľovňa alebo skládka) alebo v separovanom odpade. Čo pri skle vidíme ako negatívum je, že je ťažké a tým pádom sa produkuje viac CO₂ pri transporte.

Aký je teda najideálnejší obal na náš pripravovaný nový produkt?Momentálne sa nám podarilo nájsť dodávateľov obalov z bioplastu (HDPE) z cukrovej trstiny a plastu pochádzajúceho zo 100% plastového recyklátu.

Pozrime sa bližšie na tieto dva možné materiály.

HDPE Bioplasty z cukrovej trstinyVýhody:

 • Pri raste cukrovej trstiny dochádza k viazaniu CO₂, cukrová trstina je rýchlo obnoviteľný zdroj.
 • Pri transporte sú obaly ľahšie a vzniká tak menej CO₂  ako pri preprave skla.
 • Nerozbitné.
 • Pri výrobe obalov z bioplastu sa v procese výroby používa o 70% menej fosílnych palív ako pri plastoch z ropy.

Nevýhody:

 • Nie sú kompostovateľné, ale sú recyklovateľné spolu s bežným HDPE
 • Pri ich spaľovaní sa uvoľňuje CO₂, ktorý bol naviazaný pri raste rastliny
 • Ak skončia na skládke bez expozície UV žiarenia, vydržia stovky rokov podľa hrúbky materiálu
 • Cukrová trstina pochádza až z Južnej Ameriky.

100% recyklovaný plast (PET)Vo svete sa recykluje a znova využije 14% plastov. Najlepšie recyklovateľné sú HDPE obaly od šampónov alebo PET fľaše z nápojov. Na Slovensku dokážeme recyklovať 40% plastov.

Výhody:

 • je ľahký, pri jeho transporte sa neprodukuje toľko CO₂ ako pri skle
 • nerozbitný
 • produkcia CO₂ pri výrobe fľiaš zo 100% recyklovaného PET je o 50% nižšia ako pri výrobe plastovej fľaše z primárnych surovín (ropa, zemný plyn)

Nevýhody:

 • downcycling, PET fľaša sa dá recyklovať zhruba len päťkrát, čo je vlastne odďaľovanie toho, že nakoniec skončí na skládke alebo v spaľovni.

Pripravila: Barbora Gažová

Zdroj: výrobci jednotlivých fliaš a inštitút enviromentálnej politiky

Foto: www.petrarjabinin.com a Martin Šveda

naspäť na Blog

Pridaj komentár